Oluközü Tarihçesi

İlçenin 10 km batısında ve E-88 Karayolu güzergahı üzerinde kurulmuş olup,en uzun maziye sahip olan yerleşim yerlerindendir.1988 yılından itibaren belde hüviyetine kavuşarak,19.04.1999 tarihinde belediye teşkilatı oluşturulmuştur. Evveliyatı bilinmemekle birlikte,Kanuni döneminde(1530) “Oluğu Uzun” adıyla,Sivas-Tokat Sancağı’nın Zile kazasına bağlı bir köy olduğu bilinmektedir.Bataklık bir mevkide “Büyükpınar” adıyla bilinen su kaynağının,sıra halinde uzanan oldukça uzun çam oluklar(havt) hayvan sulama amaçlı kullanıldığından dolayı “Oluğu Uzun” adını almış olup,1850’li yıllarda “Oluközü” şekline dönüştürülmüştür. 1200 rakımlı ve 230 hane olan kasaba, çevreye nazaran düz ve verimli bir arazide kuruludur.İlkokul 1935’te,cami 1880’de,sağlık ocağı 1975’te,elektrik 1980’de,acente telefonu 1984’te, otomatik telefon 1995’te ve içme suyu şebekesi de 1993 yılında hizmete sunulmuştur.1998 yılında Köy Konağı yaptırılmıştır.Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.